Top


BAZE DE DATE BIBLIOGRAFICE INTERNE
Bazele se pot consulta în sediul central al BCU:
  • Sala "Alexandru Lapedatu" (parter)
  • Sala de Referinţe (parter)
  • Sala "Adrian Marino" (etajul 2)
  Baza de date Descriere Modalitate de accesare
1. Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor de la Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca 1987-2004 (în format clasic şi pe suport CD) (32363 înregistrări);2005-2007; 2008 Lucrarea conţine semnalările bibliografice ale activităţii de cercetare materializată în cărţi, articole, teze de doctorat şi alte tipuri de contribuţii - volum tipărit
- baza de date Procite
 (ACTUNIV)
- CD
2. Referinţe critice. Istorie şi critică literară. Indice de semnalare a articolelor şi studiilor de critică, estetică, istorie şi teorie literară, apărute în ţară 1987-2003 (70870 înregistrări) Lucrarea oferă informaţii referitoare la scriitori români extrase din periodicele de cultură şi din cărţi, monografii, culegeri de studii critice, prefeţe sau postfeţe ce însoţesc volume de poezie, proză, eseuri.
În 1966 a apărut lucrarea pentru prima dată, iar în 1987 s-a creat baza de date.
- volum tipărit
- baza de date Procite
 (REFIST)
- CD
3. Bibliografia istorică a României vol.IX. 1994-1999 (în format clasic şi pe suport CD) (18244 înreg.) Bibliografia istorică a României vol. X.1999-2004, XI (2004-2006), XII (2007-2008) (în format clasic şi pe suport CD) (56851 înregistrări) Lucrare apărută sub egida Academiei Române, întocmită de Institutul de istorie "G. Bariţ" şi BCU "Lucian Blaga", Cluj-Napoca - volum tipărit
- baza de date Procite
 (BistRO 1994 - 2004)
- CD (prezentare)
4. Studii de ştiinţe sociale în presa maghiară din Romania 2 vol. (10526 înregistrări)+ bază de date Bibliografia tematică cuprinde studii de ştiinţe sociale în presa maghiară din România. (1946 - ) - volume tipărite
- baza de date Procite
 (ŞTIINŢE SOCIALE)
5. LIS (758 înregistrări) Bibliografie selectivă din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării - volum tipărit
- baza de date Procite
 (LIS)
6. Baza de date Romania cuprinde date bibliografice din periodice apărute în România (2000- )- 15884 înregistrări Baza de date Romania cuprinde date bibliografice din periodice apărute în România din 2000. Căutarea se poate face după autor, titlu sau părţi din titlu, revistă, descriptori (atât în lb.română cat şi engleză sau maghiară, dacă este cazul) (co-parteneriat cu BCU-Iaşi şi BCU-Bucureşti) - baza de date Procite
 (BDRomania)
7. Revista de chimie (1950-2005) (11739 înregistrări) Indice bibliografic tematic al Revistei de chimie - 2 volume tipărite (1978-1987; 1988-1998)
- baza de date Procite
 (Revista de chimie 1950-2005)
8. Indici de revistă (12878 înregistrări) Baza de date conţine indici ai următoarelor reviste: Contribuţii botanice, Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie animală şi vegetală, Revue roumaine de biologie, Studii şi cercetări de biochimie, StudiaUBB - baza de date Procite
 (INDICIREV)
9. Problema evreiască în colecţiile BCU (1912 înregistrări) Bibliografie analitică cu adnotare în trei limbi: română, maghiară şi engleză - baza de date Procite
 (PROEB)
10. Publicaţiile Societăţii Literare Maghiaro-Evreieşti (1895-1914). Az Izraelita-Magyar Irodalmi Tarsulat Kiadvanyai (1895-1914) (1919 înregistrări) Bibliografie analitică cu adnotare în trei limbi: română, maghiară şi engleză - baza de date Procite
 (IMIT)

English    Magyar


Revista Philobiblon

Anuarul Istoriografic al României


© Copyright Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca 2010 - 2018
Ultima actualizare: 28. 05. 2015


Facebook

Google+