Top


PROGRAM DE VOLUNTARIAT


PREAMBUL

Conform Legii nr 78/2014 "voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale".

În acord cu acest principiu, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" desfăşoară un program de voluntariat prin care doreşte pe de o parte să familiarizeze persoanele interesate, cu activităţile specifice de bibliotecă, iar pe de altă parte să acopere nevoia de capital uman din anumite sectoare de bibliotecă.

CUI SE ADRESEAZĂ
 • Studenţilor şi masteranzilor de la specializările: Ştiinţe ale Informării şi Documentării; Arhivistică
 • Studenţilor şi masteranzilor de la profile conexe (istorie, litere, filosofie, relaţii internaţionale, psihologie, comunicare, tehnologiile informaţiei etc.)
 • Tinerilor interesaţi de domeniul ştiinţei informării şi documentării
PROCEDURĂ/DOCUMENTE NECESARE

Programul de voluntariat desfăşurat la BCU "Lucian Blaga" presupune parcurgerea următoarelor etape:
 1. Depunerea unei cereri de voluntariat însoţită de copia după buletin şi un CV sau scurtă descriere a abilităţilor personale, la Secretariatul BCU "Lucian Blaga", Str. Clinicilor nr 2.
  SAU
  Trimiterea documentelor solicitate, în format electronic la adresa voluntariat@bcucluj.ro, persoană de contact Raluca TRIFU.
 2. Aprobarea cererii de voluntariat şi contactarea telefonică sau prin e-mail a voluntarului
 3. Distribuirea voluntarului într-unul din serviciile sau departamentele bibliotecii, în funcţie de abilităţile sale şi de nevoile instituţionale.
 4. Stabilirea contractului de voluntariat conform Legii 78/2014.
 5. Desfăşurarea activităţilor stipulate în contractul de voluntariat.
 6. Eliberarea certificatului de voluntariat.
ARGUMENT

Conform ART. 23 din Legea 78/2014 "la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice, pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie".

* Vă recomandăm folosirea acestui MODEL.

English    Magyar


Revista Philobiblon

Anuarul Istoriografic al României


© Copyright Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca 2010 - 2019
Ultima actualizare: 11. 03. 2016


Facebook

Google+