Aleph logo Bibliografii BCUCluj
Aleph logo Autentificare | Inchidere sesiune | Cont utilizator | Preferinţe | Baze de date | Feedback | | Ajutor
Aleph logo   Răsfoire | Căutare | Lista rezultatelor | Căutări anterioare | E-raft personal |
 
 
  Limba  |  Setări SFX  

Formatul de afişare

Această opţiune vă permite să determinaţi modul în care sistemul vă afişează lista înregistrărilor. Chiar daca alegeţi să vedeţi numai titlurile sau o forma prescurtată, puteţi totuşi să extindeţi pentru vizualizare orice înregistrare bibliografică până la detalii.

Nr. de înregistrări prescurtate pe pagină: 3 10 15 20

Nr. maxim de înregistrări complete: 0 5 10 15

Format: Opţiune 1(951) Numai titlu (952)
  Afişare prescurtată-tabel Fişă de catalog (037) Vizualizare completă (950)

Include baza autorităţilor în Lista de răsfoire ? Nu Da